Boże Ciało

Zbliża się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. W tym roku przypada 30 maja. W czasie Mszy świętej o godz. 9.30 dzieci z klas IV będą przeżywać swoją rocznicę przystąpienia do Pierwszej Komunii świętej. Tradycyjnie po Mszy świętej o godz. 9.30 wyruszymy z procesją na ulice naszej parafii. W tym roku trasa procesji będzie przbiegała ul. Dworską, Kasztanową, Krótką i Główną.
Prosimy o przygotowanie ołtarzy:
I ołtarz na styku ul. Dworskiej z ul. Kasztanową – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym,
II ołtarz na styku ul. Kasztanowej z ul. Krótką – Róże Różańcowe Męskie,
III ołtarz w połowie ul. Krótkiej – Róże Różańcowe Żeńskie,
IV ołtarz przy kaplicy na ul. Głównej – Bractwo Szkaplerza Świętego.
Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Należy do najważniejszych świąt Kościoła katolickiego. Dlatego przez wieki obchodzono także oktawę tej uroczystości. Obecnie istnieje ona zwyczajowo i polega na codziennej praktyce procesji eucharystycznej przez osiem dni, aż do Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególnie dzieci, które w danym roku przystąpiły do pierwszej Komunii świętej, powinny w tych procesjach uczestniczyć w zorganizowanej grupie ("Instrukcja Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą świętą", 1987). Zapraszamy więc wszystkich, a zwłaszcza dzieci pierwszokominijne wraz z rodzinami, do udziału w procesji Bożego Ciała i oktawy tej uroczystości (o godz. 17.40, w niedzielę o 17.00).


Nabożeństwa majowe

Pierwsze nabożeństwo majowe z procesją wokół kościoła odprawimy w naszym kościele 30 kwietnia o godz. 17.40 . Przez cały maj śpiewamy Litanię Loretańską w dni powszednie o 17.40 a w niedziele i święta o godz. 17.00 . Zapraszamy do uczestnictwa w tej pełnej uroku wiosennej modlitwie do Matki Bożej. Szczególnie zapraszamy dzieci, zwłaszcza przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej, młodzież, zwłaszcza kandydatów przygotowujących się do bierzmowania, całe rodziny i wszystkich, którym nie jest obojętna cześć Matki Najświętszej. Wypraszajmy przez wstawiennictwo Panny Maryi błogosławieństwo dla Kościoła świętego, naszej Ojczyzny, parafii i nas samych.
„Majówki”, czyli nabożeństwa poświęcone Matce Bożej odprawiane wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i przydrożnych figurach na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on, by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.
Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce "Maj duchowy", która była odpowiedzią na reformację. Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita, o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.
Litania loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Wciąż dodawane są nowe wezwania, ostatnie w 2020 r., które muszą być zatwierdzone przez papieża.


Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Marek Jędraszewski w Liście pasterskim na Adwent 2023 r. zapowiedział Kongres Eucharystyczny w naszej Archidiecezji, który rozpocznie sie 28 marca 2024 r., w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Świętej Krzyżma a zakończy Mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę, 15 czerwca 2024 r. Jego hasłem są słowa Jezusa z Ewangelii "Jestem z wami" (Mt 28,20). W trakcie trwania kongresu będą odbywały się spotkania i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w parafiach, w dekanatach i wydarzenia dla całej diecezji. Ze szczegółowym programem kongresu można zapoznać się na stronie internetowej eucharystyczny.diecezja.pl. Aktywne włączenie się w obchody kongresu ma być dla nas pomocą w odnalezieniu w Eucharystii umocnienia i siły dla naszego życia chrześcijańskiego.
Kongres Eucharystyczny może mieć różny charakter i rangę. Ich historia sięga końca XIX w. Od tego czasu odbyło się wiele Kongresów Eucharystycznych międzynarodowych, krajowych i diecezjalnych. W Polsce pierwszy kongres krajowy miał miejsce w 1929 r., kolejny dopiero w 1987 r. ze względu na czas II wojny światowej i komunizmu, a ostatni w 2005 r. Kościół w Polsce był organizatorem jedynego do tej pory na terenie naszego kraju Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, a miało to miejsce w 1997 r. we Wrocławiu. W okresie międzywojennym w diecezjach polskich odbyło się ok. 25 Kongresów Eucharystycznych a w ostatnich latach przeżywało je wiele diecezji polskich. Archidiecezja Krakowska doczekała się również takiego wydarzenia.
Celem kongresu jest ożywienie życia eucharystycznego wiernych, danie świadectwa wiary w prawdziwą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zadośćuczynienie za zniewagi i obojętność wobec Chrystusa Eucharystycznego. Kongres Eucharystyczny, obok wystawienia Najświętszego Sakramentu i procesji eucharystycznych, jest głównym przejawem kultu Eucharystii w Kościele (por. Obrzęd "Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą").


Proste nabożeństwo do Ducha Świętego

Zapraszamy do praktykowania prostego nabożeństwa do Ducha Świętego. Jest ono naprawdę bardzo proste: trwa cały rok i polega na comiesięcznym uczestnictwie we Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym.
Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym odprawiamy w naszym kościele w pierwsze poniedziałki miesiąca . Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga uniemożliwia celebrowanie mszy wotywnej, zostanie ona odprawiona w najbliższym możliwym terminie. Najbliższa Msza święta o Duchu Świętym wyjątkowo we wtorek, 7 maja, o godz. 18.00.
Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która jednakże w naszej religijności pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Dlatego praktykowanie nabożeńśtwa do Ducha Świętego bardzo pogłębia nasze rozumienie tajemnicy Trójjedynego Boga.
Nabożeństwo to ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu - nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią.
Msze wotywne to msze o tajemnicach wiary, które są sprawowane w innym terminie niż czas ich celebracji w ciągu roku kościelnego. Do najbardziej znanych należy np. Msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa odprawiana w pierwsze piątki miesiąca czy o Matce Bożej w Adwencie (czyli roraty).
Skorzystajmy ze skarbca łask Kościoła uczestnicząc także we Mszach świętych wotywnych o Duchu Świętym.
Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego jest autorką wielu modlitw do Ducha Świętego, spośród których najbardziej znana jest modlitwa: Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.LiturgiaMsze święte:

Niedziele i święta:
6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00 (nieszpory lub nabożeństwo), 17:30

Dni świąteczne niebędące dniami wolnymi: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00 (w okresie wakacji (lipiec, sierpień): pon., śr., pt., sb. - 18.00; wt., czw. - 7.00; I czw., pt., sb. miesiąca - 7.00 i 18.00)

Msza święta zbiorowa za żywych - środa przed III piątkiem miesiąca, godz. 18:00
Msza święta zbiorowa za zmarłych - III piątek miesiąca, godz. 18:00

Spowiedź: w dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej lub nabożeństwa, w niedziele na początku Mszy świętej, I piątek miesiąca w godz. 16:30-18:00.

Nabożeństwa stałe:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 18:00

I piątek miesiąca: spowiedź w godz. 6:30-7:00 oraz 16:30-18:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z Mszą świętą, odwiedziny chorych od godz. 8:15

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z modlitwą za zmarłych: III piątek miesiąca, godz. 18:00

Nabożeństwo Pierwszych Sobót: I sobota miesiąca, godz. 7:00, o godz. 17.30 różaniec w intencji Ojczyzny

Msza wotywna o Duchu Świętym: I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00 (lub inny możliwy termin)

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
piątki, godz. 17:00 (w ciszy)
I czwartek miesiąca, godz. 17:00 (prowadzona przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym)
I niedziela miesiąca - po każdej Mszy świętej.