Wielkanoc A.D. 2024

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia wszystkim parafianom: niech prawdziwie wielkanocna radość będzie Waszym udziałem, niech zwycięski Baranek napełnia Was swoim pokojem i obdarza światłością oświecającą Wasze drogi i pokonujacą wszelkie lęki, niech nadzieja na wieczne przebywanie z Bogiem w niebie wypełnia Wasze serca.
Niech Pan Jezus żyjący na wieki Wam wszystkim błogosławi!

GALERIA ZDJĘĆ

Proste nabożeństwo do Ducha Świętego

Zapraszamy do praktykowania prostego nabożeństwa do Ducha Świętego. Jest ono naprawdę bardzo proste: trwa cały rok i polega na comiesięcznym uczestnictwie we Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym.
Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym odprawiamy w naszym kościele w pierwsze poniedziałki miesiąca . Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga uniemożliwia celebrowanie mszy wotywnej, zostanie ona odprawiona w najbliższym możliwym terminie. Najbliższa Msza święta o Duchu Świętym wyjątkowo we wtorek, 9 kwietnia, o godz. 18.00.
Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która jednakże w naszej religijności pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Dlatego praktykowanie nabożeńśtwa do Ducha Świętego bardzo pogłębia nasze rozumienie tajemnicy Trójjedynego Boga.
Nabożeństwo to ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu - nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią.
Msze wotywne to msze o tajemnicach wiary, które są sprawowane w innym terminie niż czas ich celebracji w ciągu roku kościelnego. Do najbardziej znanych należy np. Msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa odprawiana w pierwsze piątki miesiąca czy o Matce Bożej w Adwencie (czyli roraty).
Skorzystajmy ze skarbca łask Kościoła uczestnicząc także we Mszach świętych wotywnych o Duchu Świętym.
Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego jest autorką wielu modlitw do Ducha Świętego, spośród których najbardziej znana jest modlitwa: Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.


Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej

Arcybiskup Marek Jędraszewski w Liście pasterskim na Adwent 2023 r. zapowiedział Kongres Eucharystyczny w naszej Archidiecezji, który rozpocznie sie 28 marca 2024 r., w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Świętej Krzyżma a zakończy Mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w sobotę, 15 czerwca 2024 r. Jego hasłem są słowa Jezusa z Ewangelii "Jestem z wami" (Mt 28,20). W trakcie trwania kongresu będą odbywały się spotkania i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w parafiach, w dekanatach i wydarzenia dla całej diecezji. Ze szczegółowym programem kongresu można zapoznać się na stronie internetowej eucharystyczny.diecezja.pl. Aktywne włączenie się w obchody kongresu ma być dla nas pomocą w odnalezieniu w Eucharystii umocnienia i siły dla naszego życia chrześcijańskiego.
Kongres Eucharystyczny może mieć różny charakter i rangę. Ich historia sięga końca XIX w. Od tego czasu odbyło się wiele Kongresów Eucharystycznych międzynarodowych, krajowych i diecezjalnych. W Polsce pierwszy kongres krajowy miał miejsce w 1929 r., kolejny dopiero w 1987 r. ze względu na czas II wojny światowej i komunizmu, a ostatni w 2005 r. Kościół w Polsce był organizatorem jedynego do tej pory na terenie naszego kraju Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, a miało to miejsce w 1997 r. we Wrocławiu. W okresie międzywojennym w diecezjach polskich odbyło się ok. 25 Kongresów Eucharystycznych a w ostatnich latach przeżywało je wiele diecezji polskich. Archidiecezja Krakowska doczekała się również takiego wydarzenia.
Celem kongresu jest ożywienie życia eucharystycznego wiernych, danie świadectwa wiary w prawdziwą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zadośćuczynienie za zniewagi i obojętność wobec Chrystusa Eucharystycznego. Kongres Eucharystyczny, obok wystawienia Najświętszego Sakramentu i procesji eucharystycznych, jest głównym przejawem kultu Eucharystii w Kościele (por. Obrzęd "Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą").LiturgiaMsze święte:

Niedziele i święta:
6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00 (nieszpory lub nabożeństwo), 17:30

Dni świąteczne niebędące dniami wolnymi: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00 (w okresie wakacji (lipiec, sierpień): pon., śr., pt., sb. - 18.00; wt., czw. - 7.00; I czw., pt., sb. miesiąca - 7.00 i 18.00)

Msza święta zbiorowa za żywych - środa przed III piątkiem miesiąca, godz. 18:00
Msza święta zbiorowa za zmarłych - III piątek miesiąca, godz. 18:00

Spowiedź: w dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej lub nabożeństwa, w niedziele na początku Mszy świętej, I piątek miesiąca w godz. 16:30-18:00.

Nabożeństwa stałe:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 18:00

I piątek miesiąca: spowiedź w godz. 6:30-7:00 oraz 16:30-18:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z Mszą świętą, odwiedziny chorych od godz. 8:15

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z modlitwą za zmarłych: III piątek miesiąca, godz. 18:00

Nabożeństwo Pierwszych Sobót: I sobota miesiąca, godz. 7:00, o godz. 17.30 różaniec w intencji Ojczyzny

Msza wotywna o Duchu Świętym: I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00 (lub inny możliwy termin)

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
piątki, godz. 17:00 (w ciszy)
I czwartek miesiąca, godz. 17:00 (prowadzona przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym)
I niedziela miesiąca - po każdej Mszy świętej.