Odpust parafialny

W tym roku uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci św. Jana Chrzciciela odbędzie się w niedzielę 30 czerwca o godz. 12.30. Mszy świętej odpustowej będzie przewodniczył i wygłosi słowo Boże ks. Paweł Kubani, który prowadził tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Zapraszamy serdecznie do udziału w uroczystościach odpustowych: zwłaszcza dziewczynki sypiące kwiaty, dzieci pierwszokomunijne, niosących feretrony, sztandary i baldachim. Samo święto Narodzenia św. Jana Chrzciciela przypada 24 czerwca (tzw. ipsa die), z racji duszpasterskich uroczystość odpustową obchodzimy również w niedzielę.
Jan Chrzciciel urodził się, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego imię pochodzi z hebrajskiego: Johhanan i znaczy "Bóg jest łaskawy".
Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa. Jego narodzenie było wypełnieniem obietnic mesjańskich. Ewangelia wykazuje, że żył na pustyni, podejmując pokutę i wzywając rodaków do nawrócenia. Wyrazem decyzji zmiany życia było przyjęcie udzielanego przez Jana chrztu w Jordanie. Garnęła się do niego Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu – czytamy w Ewangelii. Wśród osób, które przyjęły chrzest od Jana Chrzciciela, był Jezus Chrystus. Wówczas prorok nazwał Zbawiciela Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jan poniósł śmierć męczeńską z rozkazu króla Heroda II Antypasa, tetrarchy Galilei i Perei.
Był on pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jako jedyny wśród świętych w kalendarzu liturgicznym jest wspominany dwukrotnie: po raz pierwszy 24 czerwca, kiedy obchodzi się dzień jego narodzin i po raz drugi 29 sierpnia, kiedy przypada wspomnienie jego męczeńskiej śmierci.
Do najstarszych i najsławniejszych świątyń po wezwaniem Jana Chrzciciela należy bazylika św. Jana na Lateranie w Rzymie, będąca katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża.


Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Jezusa odbywają się codziennie: w niedziele o godz. 17.00 a w dni powszednie o godz. 17.40. W pierwszych dniach czerwca towarzyszy im procesja Oktawy Bożego Ciała.
W piątek po jej zakończeniu obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w tym roku 7 czerwca, jest to jednocześnie pierwszy piątek miesiąca).
Pierwszego czerwca przypada popularny na całym świecie Międzynarodowy Dzień Dziecka. Będąc dziećmi konkretnych rodziców, jesteśmy dziećmi samego Pana Boga, który w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie, umiłował nas do końca, przez Jego mękę na krzyżu i zmartwychwstanie.
Przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania - słowa św. Jana Pawła II niech zachęcają nas do odmiawiania Litanii do Serca Jezusowego i praktykowania innych nabożeństw związanych z jego kultem, zwłaszcza nabożeństwa Pierwszych Piątków Miesiąca.
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Główną zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej francuskiej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque(1647-1690), która żyła w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. Tamże otrzymała łaskę objawień Pana Jezusa, w których odsłaniał przed nią tejemnice nabożeństwa do Jego Serca. To nabożeństwo – zapisała św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jednym ratunkiem w ostatnich czasach.
Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych.
Samo nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. W czasie dziękczynienia po przyjęciu Komunii świętej pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Była to myśl bardzo trafna i została dość szybko oficjalnie zatwierdzona: Papież Pius IX ogłosził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła w roku 1873.
Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłości ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.


Proste nabożeństwo do Ducha Świętego

Zapraszamy do praktykowania prostego nabożeństwa do Ducha Świętego. Jest ono naprawdę bardzo proste: trwa cały rok i polega na comiesięcznym uczestnictwie we Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym.
Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym odprawiamy w naszym kościele w pierwsze poniedziałki miesiąca . Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga uniemożliwia celebrowanie mszy wotywnej, zostanie ona odprawiona w najbliższym możliwym terminie. W okresie wakacyjnym Msze święte o Duchu Świętym będą odprawione w poniedziałki 1 lipca i 5 sierpnia o godz. 18.00.
Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która jednakże w naszej religijności pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Dlatego praktykowanie nabożeńśtwa do Ducha Świętego bardzo pogłębia nasze rozumienie tajemnicy Trójjedynego Boga.
Nabożeństwo to ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu - nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią.
Msze wotywne to msze o tajemnicach wiary, które są sprawowane w innym terminie niż czas ich celebracji w ciągu roku kościelnego. Do najbardziej znanych należy np. Msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa odprawiana w pierwsze piątki miesiąca czy o Matce Bożej w Adwencie (czyli roraty).
Skorzystajmy ze skarbca łask Kościoła uczestnicząc także we Mszach świętych wotywnych o Duchu Świętym.
Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego jest autorką wielu modlitw do Ducha Świętego, spośród których najbardziej znana jest modlitwa: Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.LiturgiaMsze święte:

Niedziele i święta:
6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00 (nieszpory lub nabożeństwo), 17:30

Dni świąteczne niebędące dniami wolnymi: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00 (w okresie wakacji (lipiec, sierpień): pon., śr., pt., sb. - 18.00; wt., czw. - 7.00; I czw., pt., sb. miesiąca - 7.00 i 18.00)

Msza święta zbiorowa za żywych - środa przed III piątkiem miesiąca, godz. 18:00
Msza święta zbiorowa za zmarłych - III piątek miesiąca, godz. 18:00

Spowiedź: w dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej lub nabożeństwa, w niedziele na początku Mszy świętej, I piątek miesiąca w godz. 16:30-18:00.

Nabożeństwa stałe:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 18:00

I piątek miesiąca: spowiedź w godz. 6:30-7:00 oraz 16:30-18:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z Mszą świętą, odwiedziny chorych od godz. 8:15

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z modlitwą za zmarłych: III piątek miesiąca, godz. 18:00

Nabożeństwo Pierwszych Sobót: I sobota miesiąca, godz. 7:00, o godz. 17.30 różaniec w intencji Ojczyzny

Msza wotywna o Duchu Świętym: I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00 (lub inny możliwy termin)

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
piątki, godz. 17:00 (w ciszy)
I czwartek miesiąca, godz. 17:00 (prowadzona przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym)
I niedziela miesiąca - po każdej Mszy świętej.