21 July 2019
Myśli biblijne


XVI Niedziela Zwykła Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XVI Niedziela Zwykła Rok C – Łk 10,38-42 – 21.07.2013

Oczyma wyobraźni widzimy ten moment, kiedy niezwykły Gość wita z odwiedzinami progi domu Marty i jej siostry Marii. Jakkolwiek Jezus pochwali zachowanie Marii, to jednak Marta jest kobiecą postacią dominującą w scenie. Zresztą jest znaczące, iż imię Marta pojawia się w urywku 4 razy (Łk 10,38.40.41x2), podczas gdy imię Maria jedynie dwa razy – Łk 10,39.42. Jeszcze ciekawszy jest fakt, iż poza obecnym fragmentem imię Marta pojawia się jedynie w Ewangelii wg św. Jana w jedenastym i dwunastym rozdziale, gdzie jest mowa o Marcie, Marii i Łazarzu. Czy te dwie postaci, to ta sama osoba? Nie wiemy z pewnością. Jakkolwiek by nie było ewangeliczna Marta stała się symbolem zapracowanej, gościnnej, ale nie umiejącej właściwie ocenić rangi wydarzenia gospodyni domu. W istocie bowiem to Marta pełni w domu rolę pierwszoplanową; jest panią domu i odpowiada, wydaje się, że ze znakomitym efektem, za funkcjonowanie domowej ekonomii.

 

Read more...
 
XIV Niedziela Zwykła Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XIV Niedziela Zwykła Rok C – Łk 10,1-12.17-20 – 07.07.2013

 

 

Proste polskie „następnie”, które rozpoczyna dzisiejszą perykopę, stanowi tłumaczenie greckiego wyrażenia meta de tauta, które pojawia się, co ciekawe nie tylko w Ewangelii wg św. Łukasza – Łk 10,1; 18,4. Również św. Marek i św. Jan używają sformułowania odpowiednio w Mk 16,8.12 i J 19,38. Konotuje ono koniec pewnej grupy spraw i rozpoczęcie następnego działania tematycznie i rzeczowo odnoszącego się do tego, co zostało tuż przed powiedziane. I rzeczywiście w Łk 10,1 wybór i posłanie siedemdziesięciu dwóch tematycznie powiązane jest z różnymi odpowiedziami powołanych, jakie św. Łukasz relacjonuje w poprzedzającym urywku Łk 9,57-62. Owi siedemdziesięciu dwóch to powołani, którzy pozytywnie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa do pójścia za Nim.

 

Read more...
 
XIII Niedziela Zwykła Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XIII Niedziela Zwykła Rok C – Łk 9,51-62 – 30.06.2013

 

Język grecki, jakim posługuje się św. Łukasz jest często syntaktycznie wyrafinowany. Ewangelista lubuje się barokowych zwrotach, które stosuje konsekwentnie wzdłuż całej narracji. Z takim właśnie zdaniem mamy do czynienie na początku dzisiejszej perykopy – Łk 9,51.

Rozpoczyna się ona od greckiego wyrażenia egeneto en to, które obecne jest tylko w Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejach Apostolskich, co ukazuje, iż wyszły one spod ręki tego samego pisarza. Wyrażenie egeneto en to pojawia się 16 razy w całym dziele św. Łukasza w ciągu całej narracji (Łk 1,8; 2,1.6; 3,21; 5,1; 6,1.6.12; 8,22; 9,51; 11,25; 18,35; Dz 8,1; 9,37; 14,1; 19,1).

 

Read more...
 
XII Niedziela Zwykła Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XII Niedziela Zwykła Rok C – Łk 9,18-24 – 23.06.2013

 

Czas modlitwy jest okresem wyjątkowym. Periodem, w którym człowiek poświęca całe swoje wnętrze na spotkanie ze swoim Bogiem. Nie jest on porównywalny w jakikolwiek sposób z czymkolwiek. Intymne sam na sam z Niebieskim Ojcem stanowiło również dla Jezusa czas święty i nie do zastąpienia jakimkolwiek innym życiowym działaniem. Prawdę tę odnajdujemy zaraz na wstępie dzisiejszej perykopy.

Św. Łukasz rozpoczyna urywek od stwierdzenia kai egeneto en to einai, które tłumaczone jest jednym słowem polskim „gdy”. Od razu widać, iż zamiar Ewangelisty nie jest odpowiednio oddany. Całe długie greckie wyrażenie kai…einai pojawia się trzy razy w Trzeciej Ewangelii (Łk 5,12; 9,18; 11,1) wyłącznie w odniesieniu do Jezusa. Przedstawia ono jakiś trwający w czasie fakt z życia Syna Bożego. Do zwrotu dołączony jest zaimek auton odnoszący się do osoby Jezusa. Dosłownie fraza jest trudna do przetłumaczeniu, ale zawiera ideę trwania pewnego stanu, podczas którego ma miejsce jakieś zdarzenia. W związku z tym można przetłumaczyć Łk 9,18a jako „wydarzyło się, podczas gdy przebywał…” Lingwistycznie autor natchniony zapożyczył je z Septuaginty, gdzie pojawia się ono dwukrotnie – Rdz 4,8; 2 Sm 3,6 LXX. Kain zabija brata, podczas gdy przebywają na polu (por. Rdz 4,8), a umocnienie się politycznej pozycji Abnera ma miejsce podczas gdy trwa wojna między domem Dawida i domem Saula (por. 2 Sm 3,6). O ile w pierwszym przypadku można się spierać o długość czasu pobytu na polu, o tyle trwanie wojny nie było bez dwóch zdań sprawą paru dni. Idea zawarta w wyrażeniu jest zatem klarowna. Podczas dłużej trwającego jakiegoś stanu dokonuje się inne zawarte w jego obrębie wydarzenie.

 

Read more...
 
Niedziela Trójcy Przenajświętszej PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej Rok C – J 16,12-15 – 26.05.2013

 

Niektóre słowa Jezusa odkrywają w wyjątkowy sposób wnętrze Zbawiciela i Jego sposób myślenia. Z czymś takim mamy do czynienia w J 16,12. Zdumiewają pierwsze słowa mówiące, że ma On jeszcze wiele do powiedzenia, czego jednak nie może uczynić. Zastanawiające to musiało być dla apostołów obecnych w Wieczerniku, a może nawet smutne.

Mowa Jezusa otwiera się wyrażeniem „jeszcze wiele”, które tłumaczy greckie eti polla. Przysłówek polla oznacza nie jedną jakąś konkretną sprawę, ale ogół różnych zagadnień związanych z wieloma sprawami. Jezus jest zatem świadomy w obliczu nadciągającej na Niego nawałnicy krzyża, iż nie będzie w stanie wszystkiego przekazać swoim uczniom podczas swojej ziemskiej wędrówki. Wiele kwestii i spraw pozostanie jeszcze dla Jego uczniów zakrytych. Niestety. I Zbawiciel jest powagi tej sprawy świadomy.

 

Read more...
 
« StartPrev11121314NextEnd »

Page 11 of 14
foto018.jpg
Aktualnie On-line
We have 195 guests online