21 July 2019
Myśli biblijne


Niedziela Zesłania Ducha Świętego PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego Rok C – J 20,19-23 – 19.05.2013

 

Terra incognita rozpościera się niejednokrotnie w umyśle wierzącego, kiedy zmierzyć się musi z zagadnieniem dotyczącym Ducha Świętego. Parę podstawowych wiadomości biblijnych niewątpliwie pomaga w lepszym rozumieniu Kim jest? Ewangelia wg św. Jana odgrywa ważną rolę w rozumieniu tematu.

 

Read more...
 
VII Niedziela Wielkanocna Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

VII Niedziela Wielkanocna Rok C – Łk 24,46-53 – 12.05.2013 – Wniebowstąpienie

 

Otrzymujemy do rozważenia ostatnie słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do swoich uczniów, jakie znajdujemy w Ewangelii wg św. Łukasza. Jednym słowem autentyczny testament odchodzącego z ziemi do nieba zmartwychwstałego Syna Bożego. Frapujące, co też powie. I można być lekko rozczarowanym. Spodziewać by się można ze strony Jezusa jakiegoś patetycznego przemówienia. Tymczasem otrzymujemy mowę rozpoczynającą się od cierpienia…

 

Read more...
 
VI Niedziela Wielkanocna Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

VI Niedziela Wielkanocna Rok C - J 14,23-29 – 05.05.2013

 

 

 

 

Dzisiejsza perykopa prezentuje obszerny fragment wyjaśnień, jakich Jezus udzielił wszystkim apostołom w odpowiedzi na pytanie zadane przez apostoła Judę (por. J 14,22). Lingwistycznie mamy do czynienia z typowo Janowym wstępem do słów Jezusa. Mianowicie pojawia się w J 14,23 wyrażenie greckie apekrithe Iesous kai eipen auto, które dosłownie tłumaczy się: „Jezus odpowiedział i rzekł mu”. Taki uroczysty sposób wprowadzenia słów Jezusa pojawia się sześć razy w Czwartej Ewangelii w J 1,48.50; 3,3.10; 13,7; 14,23. W rozdziale pierwszym adresatem słów Jezusa wprowadzonych w ten sposób jest Natanael, prawdziwy Izraelita.

Read more...
 
IV Niedziela Wielkanocna Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

IV Niedziela Wielkanocna Rok C - J 10,27-30 – 21.04.2013

 

 

 

 

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii pochodzą z dialogu Jezusa z Judejczykami (por. J 10,24), jaki miał miejsce na terenie Świątyni Jerozolimskiej (por. J 10,23). Stanowią one część odpowiedzi, jaką Jezus udzielił na pytanie czy jest On Chrystusem czyli oczekiwanym przez naród wybrany Mesjaszem (por. J 10,24).

Rozpoczynają się od wyrażenia „owce moje”, które stanowi tłumaczenie greckiego ta probata ta ema. Tylko w tym punkcie całej Ewangelii wg św. Jana pojawia się to wyrażenie, chociaż obraz owiec przewija się bardzo mocno poprzez cały 10 rozdział Janowej Ewangelii. 

Read more...
 
III Niedziela Wielkanocna Rok C PDF Print E-mail
Written by ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

III Niedziela Wielkanocna Rok C - J 21,1-19 - 14.04.2013

 

 

 

Chrystofanie posiadają ogromne znaczenie dla historyczności i realności zmartwychwstania. Są niejako dowodem post fatum, iż wydarzenie to naprawdę miało miejsce. Ukazanie się Jezusa Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim jest takim właśnie objawieniem na nowo Uwielbionego Syna Bożego. Przy opisie tego zdarzenia św. Jan Ewangelista korzysta z niezwykle ciekawego czasownika greckiego faneran, który posiada wiele znaczeń. Mianowicie oznacza on „pokazać, ukazać, ujawnić, objawić się, uczynić znanym”. W dzisiejszym urywku czasownik ten pojawia się trzy razy: dwa razy w pierwszym zdaniu – J 21,1 i jeden raz w J 21,14. Ewidentnie rozumienie całej sceny związane jest z tym właśnie terminem. Ponadto różne formy faneran pojawiają się jeszcze sześciokrotnie w Ewangelii wg św. Jana (J 1,31; 2,11; 3,21; 7,4; 9,3; 17,6), podczas gdy w innych Ewangeliach słowo pojawia się tylko u św. Marka – Mk 4,22; 16,12.14; ani św. Mateusz, ani św. Łukasz, również w Dziejach, nie posługują się terminem. Natomiast w Listach pojawia się często (np. Rz 1,19; 3,21; 1 Kor 4,5; 2 Kor 4,10.11). Jak widać jest to czasownik ważny w terminologii janowej.
Od pierwszego użycia w J 1,31 pojawia się biblijne i teologiczne tło faneran. Jezus przyszedł na świat, aby zostać objawionym Izraelowi. Explicite idea wyrażona jest w J 2,11, gdzie Ewangelista przy pomocy czasownika mówi o Jezusowym objawieniu chwały swojej. Posługując się słowem aż trzy razy w jednej scenie (J 21,1x2.14) autor natchniony zwraca uwagę na jego znaczenie. Ukazanie się Jezusa wybranym apostołom nie jest wyłącznie  kolejnym wydarzeniem z życia Jezusa, ale stanowi prawdziwe objawienie Jego Boskiej chwały i potęgi! Nie jest to jakiś psychiczny stan związany z pojawienie się osoby zmarłej, ale wydarzenie, które zostanie przedstawione w dalszej części perykopy jest autentycznym spotkaniem z Osobą, która okrutnie udręczona umarła na krzyżu, ale w niepojęty dla praw tego świata sposób została przywrócona do pełni życia poprzez wydarzenie nazywane zmartwychwstaniem i żyje prawdziwie i niepodważalnie! Objawienie, o którym pisze św. Jan nie jest psychicznym doznaniem, ale spotkaniem w rzeczywistym świecie z prawdziwie i w pełni żyjącym Zmartwychwstałym Panem, który jest Tym samym Jezusem historycznym, który chodził po ziemi palestyńskiej nauczając i uzdrawiając ludzi. Uczestniczący w spotkaniu apostołowie w sposób rzeczywisty i, jeśli można tak rzec, „na sposób ludzki” rozmawiali i przebywali ze Zmartwychwstałym Zbawicielem! To nie była żadna fantastyka czy parapsychologia. To spotkanie to był autentyczny fakt historyczny! Podobnie, jak spotykamy się z naszymi przyjaciółmi. Oczywiście mówiąc w sposób analogiczny.
Miejscem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym jest Jezioro Tyberiadzkie czyli Galilejskie. Jednak wyłącznie św. Jan Ewangelista posługuje się nazwą Jezioro Tyberiadzkie. Oprócz J 21,1 znajdujemy nazwę jeszcze w J 6,1, gdzie zresztą równoważność nazw wyjaśniona jest w sposób ewidentny. Ponadto sama miejscowość Tyberiada wspomniana jest jeszcze w J 6,23, gdzie wspomina się o łodziach przybyłych do Jezusa właśnie stamtąd.
Każdy posiada swoje Jezioro Tyberiadzkie! Miejsce i związany z tym czas spotkania ze Zmartwychwstałym wybiera jednak sam Zbawiciel. Nie można narzucić Mu swoich warunków. Co boli. Pragnęlibyśmy niejednokrotnie doświadczyć tej fizycznej bliskości Zmartwychwstałego Pana. Jednak rzadko pozwala na taki rodzaj spotkania. Raczej pozostawia nam swoją obecność sakramentalną. Takim naszym Jeziorem są właśnie zazwyczaj sakramenty, w których się nam pozostawił i jest rzeczywiście obecny Zmartwychwstały Chrystus. Spośród nich na plan pierwszy wybija się msza święta i związana z tym rzeczywista i substancjalna eucharystyczna obecność Zmartwychwstałego Syna Bożego. Msza święta to nieustające Jezioro Tyberiadzkie! Wymaga wierzącej wyobraźni narysowanie sercem i umysłem Jeziora z moich marzeń, gdzie mogę spotkać Zmartwychwstałego, ale nie jest niemożliwe!
Chrystofanie posiadają ogromne znaczenie dla historyczności i realności zmartwychwstania. Są niejako dowodem post fatum, iż wydarzenie to naprawdę miało miejsce. Ukazanie się Jezusa Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim jest takim właśnie objawieniem na nowo Uwielbionego Syna Bożego. Przy opisie tego zdarzenia św. Jan Ewangelista korzysta z niezwykle ciekawego czasownika greckiego faneran, który posiada wiele znaczeń. Mianowicie oznacza on „pokazać, ukazać, ujawnić, objawić się, uczynić znanym”.
Read more...
 
« StartPrev11121314NextEnd »

Page 12 of 14
foto086.jpg
Aktualnie On-line
We have 149 guests online