17 czerwca 2019
XII Niedziela Zwykła Rok C PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XII Niedziela Zwykła Rok C – Łk 9,18-24 – 23.06.2013

 

Czas modlitwy jest okresem wyjątkowym. Periodem, w którym człowiek poświęca całe swoje wnętrze na spotkanie ze swoim Bogiem. Nie jest on porównywalny w jakikolwiek sposób z czymkolwiek. Intymne sam na sam z Niebieskim Ojcem stanowiło również dla Jezusa czas święty i nie do zastąpienia jakimkolwiek innym życiowym działaniem. Prawdę tę odnajdujemy zaraz na wstępie dzisiejszej perykopy.

Św. Łukasz rozpoczyna urywek od stwierdzenia kai egeneto en to einai, które tłumaczone jest jednym słowem polskim „gdy”. Od razu widać, iż zamiar Ewangelisty nie jest odpowiednio oddany. Całe długie greckie wyrażenie kai…einai pojawia się trzy razy w Trzeciej Ewangelii (Łk 5,12; 9,18; 11,1) wyłącznie w odniesieniu do Jezusa. Przedstawia ono jakiś trwający w czasie fakt z życia Syna Bożego. Do zwrotu dołączony jest zaimek auton odnoszący się do osoby Jezusa. Dosłownie fraza jest trudna do przetłumaczeniu, ale zawiera ideę trwania pewnego stanu, podczas którego ma miejsce jakieś zdarzenia. W związku z tym można przetłumaczyć Łk 9,18a jako „wydarzyło się, podczas gdy przebywał…” Lingwistycznie autor natchniony zapożyczył je z Septuaginty, gdzie pojawia się ono dwukrotnie – Rdz 4,8; 2 Sm 3,6 LXX. Kain zabija brata, podczas gdy przebywają na polu (por. Rdz 4,8), a umocnienie się politycznej pozycji Abnera ma miejsce podczas gdy trwa wojna między domem Dawida i domem Saula (por. 2 Sm 3,6). O ile w pierwszym przypadku można się spierać o długość czasu pobytu na polu, o tyle trwanie wojny nie było bez dwóch zdań sprawą paru dni. Idea zawarta w wyrażeniu jest zatem klarowna. Podczas dłużej trwającego jakiegoś stanu dokonuje się inne zawarte w jego obrębie wydarzenie.

 

 

W Łk 9,18 zasadniczym stanem, podczas którego wydarzy się inny fakt jest przebywanie Jezusa na modlitwie. Ewangelista podkreśla go posługując się imiesłowem teraźniejszym proseuchomenon czyli dosłownie „modlący się”. Oprócz względów gramatycznych, tak skomplikowana budowa zdania służy autorowi natchnionemu do uwypuklenia modlitwy Jezusa i to zarówno w wymiarze czasowym – Jezus poświęcał sporo czasu na stan nazywany modlitwą! – jak i w sensie intensywności tejże modlitwy – nie było to zbijanie bąków!

Obrazem modlącego się Jezusa przesiąknięta jest cała Ewangelia wg św. Łukasza. Co parę rozdziałów odnajdujemy wzmiankę, iż przebywał On na modlitwie. Rozpoczyna się w Łk 3,21, gdzie jest mowa o modlącym się Jezusie w kontekście zstąpienia Ducha Świętego. Następnie w Łk 5,16 znów jest mowa o modlitwie Jezusa, tym razem na pustyni i tak poprzez Łk 6,12; 9,18.28.29; 11,1, aż do modlitwy w Ogrojcu w Łk 22,41.44. Nie jest dziwna zatem zachęta Jezusa skierowana do uczniów z Łk 18,1 do nieustającej modlitwy. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że modlitwa stanowiła bazę całego życia Jezusa. Nasz Nauczyciel jawi się jako Mąż modlitwy, podczas której dokonują się wyjątkowe wydarzenia. Modlitwa w życiu Jezusa jest czasem biblijnie świętym czyli całkowicie oddzielonym od prozy codziennego życia. Jezusowa modlitwa to czas sacrum, do którego profanum nie posiada żadnego dostępu.

Jezus się modlił. Banał i komunał. A ja się modlę. To stwierdzenie to oczywistość czy frazes? Unikanie modlitwy to nie tylko grzech, to głupota w najczystszej postaci. Tłumaczenie się nawałem pracy i obowiązków jest wymówką typu paluszek i główka. Wierzący musi znaleźć czas, miejsce i ochotę(!) na praktykowanie modlitwy. Życie religijne zanika, kiedy modlitwa nie zajmuje miejsca, do którego jest predestynowana. A wyznaczył jej Bóg niepośrednią rolę w życiu człowieka. Stanowi ona sposób komunikacji pomiędzy Stwórcą i stworzeniem. Jest przestrzenią i czasem, kiedy Bóg otwiera się na życie człowieka. Jest szczególnym pasem transmisyjnym ziemi z Niebem. Nie istnieje substytut modlitwy. Brak modlitwy to jak brak wody. Życie religijne usycha. Modlę się i nie ustaję w modlitwie, więc nadal wierzę. Nie modlę się – bez złudzeń! – obumieram religijnie.

 
foto081.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 175 gości