22 March 2023
Zarząd cmentarza PDF Print E-mail
Written by ks. Proboszcz   

CmentarzCmentarz to miejsce święte, na którym spoczywają w grobach szczątki naszych krewnych zmarłych oczekując na zmartwychwstanie. Skłania on każdego człowieka do refleksji nad życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. Jest dobrym zwyczajem, by właśnie na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata, w codzienności pośród przytłaczających nas zajęć.

Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę naszego cmentarza.

Podobnie jak na innych cmentarzach, także i na naszym, zostały ustalone zasady troski o cmentarz zawarte w Regulaminie, który przyjęła Rada Parafialna 1 września 2010r.

Niech ta troska o cmentarz będzie przejawem naszej wiary i szacunku dla miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.


+

W sprawach związanych z pochówkiem zmarłych przyjmujemy każdego dnia w zależności od potrzeby,


a w sprawach grobów w ramach godzin kancelaryjnych w czwartek od g.16.00 – g.17.00 ( poza wakacjami i czasem kolędowym do 2 lutego )


Informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 6232419

GRABARZ: MAREK KISAŁA tel. 512 636 449, 504 659 658


Przypominamy o obowiązku odnawiania prawa do grobu.

Dysponentów grobów, którzy wnieśli opłatę przed wrześniem 2007 r. prosimy o zgłaszanie się do inwentaryzacji grobu (w związku z nowym planem cmentarza) z dowodem opłaty grobu.

Zarząd cmentarza nie ma obowiązku szukania osób właściwych do uregulowania opłaty. Brak zgłoszenia zastrzeżenia i niewniesienie opłaty po 20 latach pozbawia osoby roszczeń do przywrócenia prawa do grobu, a miejsce nieopłacone będzie służyć do kolejnego pochówku.

Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Last Updated on Friday, 18 March 2022 11:46
 
Liturgia

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30

Dni powszednie:
7.00, 18:00
.
MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
poniedziałek,
13 marca,
godz. 18:00

Liturgia Słowa na dziś