17 czerwca 2019
XXXII Niedziela Zwykła Rok C PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

 

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

 

 

 

XXXII Niedziela Zwykła Rok C – Łk 20,27-38 – 10.11.2013

 

Jedno z najbardziej istotnych i życiodajnych pytań dla człowieka pada podskórnie w dzisiejszej perykopie. Czy istnieje życie, które nie zamyka się w ramach naszego naukowo – zmysłowego doświadczenia? Ludzi, którym trudno zaakceptować prawdę o istnieniu życia po śmierci można spotkać zawsze. Nie inaczej było w czasach, kiedy Syn Człowieczy przebywał na ziemi palestyńskiej.

Nazywano ich saduceuszami (gr. saddoukaion). To jedyny raz, kiedy św. Łukasz wzmiankuje ich w swojej Ewangelii – Łk 20,27. Pisze o nich jednak i w Dziejach Apostolskich pięć razy (Dz 4,1; 5,17; 23,6.7.8). Oprócz dzisiejszego urywka zasadnicze znaczenie dla poznania religijnej natury tej grupy ówczesnego Narodu Wybranego stanowi Dz 23,8, gdzie św. Łukasz otwarcie pisze, iż nie uznawali zmartwychwstania, istnienia aniołów ani duchów. Dla poparcia swoich przekonań znaleźli, jak się im wydawało, genialny casus, który miał Jezusa zapędzić w kozi róg. Jak zwykle chybione celu. No, ale powoli.

 

Kontekstem ich pojawienia się w Ewangelii jest nieudana próba arcykapłanów i uczonych w Piśmie podchwycenia Jezusa w słynnej dyspucie na temat obowiązku płacenia daniny cezarowi (por. Łk  20,19-26). Zdaje się, że saduceusze pojawili się próbując, na próżno(!), zdyskredytować nauczanie Jezusa. Ewangelista relacjonuje, że podeszli oni bezpośrednio do Jezusa (gr. proselthontes de), co jest ciekawe, gdyż pokazuje, iż nie żywili względem Jezusa jakiejś obawy natury wnioskowania logicznego, przekonani o nieobalalności ich „logicznego” myślenia. Spotkała ich niemiła niespodzianka.

Przyszli do Jezusa z niebanalnym tematem zmartwychwstania (gr. anastasis), które wydawało się im ewentualnie ideą filozoficzną, a nie faktycznie istniejącym wydarzeniem w historii ludzkości. Temat „zmartwychwstania” jest zatem kluczowy dla perykopy, co podkreśla chociażby czterokrotne pojawienie się terminu anastasis w niej w Łk 20,27.33.35.36. Zajęcie się zagadnieniem zmartwychwstania przekracza ramy niniejszego komentarza. Jednak w skrócie termin „zmartwychwstanie” konotuje ponowne powstanie po śmierci do pełni życia osoby ludzkiej. Oczywiście oznacza to, że przynajmniej pewna część, którą nazywamy duszą nieśmiertelną, nie podlega przemijaniu; nie przestaje istnieć ani na moment. Zmartwychwstanie zakłada zatem ciągłość istnienia każdej ludzkiej osoby.

W Septuagincie termin anastasis pojawia się rzadko: sześć razy – 2 Mch 7,14; 12,43; Ps 65,1; Zach 3,8; Lam 3,63; Dn 11,20 LXX. Zasadnicze znaczenia posiada 2 Mch, która zaświadcza, że prawda o istnieniu zmartwychwstania była już znana ok. 150 lat przed działalnością Syna Bożego w Narodzie Izraelskim. Nie była jednak powszechnie przyjmowana, o czym świadczy właśnie sprawa saduceuszy. Św. Łukasz, szczególnie w Dziejach Apostolskich daje świadectwo wiedzy (!) pierwszego Kościoła, iż pierwszym, który podlegał zmartwychwstaniu był Jezus Chrystus (por. Dz 2,31; 4,33) oraz, że wszyscy zmartwychwstaniemy na wzór zmartwychwstania Jezusa (por. Dz 4,2).

Fascynująca jest perspektywa powstania z martwych do pełni życia. Wyobraźnia może sobie pozwolić na nieskrępowane malowanie tego wydarzenia. Upłynęło od czasów Jezusa Chrystusa dwadzieścia stuleci. Myślenie saduceuszów powraca w dziejach pod różnymi postaciami. Niektórzy chcieli by, wierzą w to naprawdę(?), aby życie człowieka kończyło się wraz z zamarciem życia fizycznego. Jednak wiedza Kościoła katolickiego poświadczona przez wiedzę Kościoła zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa i nam zaświadcza, że nie umieramy wraz z końcem funkcjonowania ciała fizycznego. Dusze nieśmiertelne wszystkich zmarłych wszystkich czasów żyją i czekają na moment powszechnego zmartwychwstania na wzór Zmartwychwstałego. Bóg Żyjący i Żywy Odwiecznie i Zawsze nie jest Bogiem, który raz udzielone Życie będące Jego Tchnieniem przerywa. Nosimy w sobie pierwiastek życia samego Boga. I Bóg nie byłby Bogiem Życia, gdyby niszczył Samego Siebie!


 

 

 
foto085.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 170 gości