22 października 2019
Akatyst ku czci NMP PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

ak 06Tradycyjnie już, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, po wieczornej Mszy świętej, przy świetle świec i zapachu kadzidła, przed Ikoną Bogarodzicy, modliliśmy się wsłuchani  w stary hymn ku czci NMP,  zaczerpnięty z Tradycji Kościoła Prawosławnego. Dziękujemy naszemu Chórowi i Wszystkim, którzy przybyli w poniedziałkowy wieczór do naszego kościoła.

 


Akatyst

1. Nazwa

               Akatyst jest hymnem liturgicznym. Nazwa pochodzi z greckiego ακάθιστόσ = ά(a)-nie, negacja, καθιζεν(kathidzen)-siedzieć. Przeto, akatysty są zawsze śpiewane na stojąco. Uważa się, że jest najstarszym hymnem Maryjnym.    

2. Autor

      Osoba autora Akatystu oraz, w konsekwencji, okres powstania tego hymnu są przedmiotem dyskusji toczących się wśród badaczy od ponad stu lat.
   Patrologia Graeca (Ελληνική Πατρολογία-Ellenike Patrologia)przypisuje autorstwo Jerzemu z Pizydii (Georgiosowi Pizydesowi) greckiemu poecie, twórcy wersyfikacji dwunastozgłoskowej oraz bibliotekarzowi Hagia Sophia.
   Drugą osobą, która jest brana pod uwagę to German I, pisarz i teolog, patriarcha Konstantynopola w latach 715-730.
   Część badaczy na podstawie analizy tekstu proemionu drugiegoΤῇ ύπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια (Te Hypermacho Stratego = O, waleczna Hetmanko) przypisuje autorstwo Focjuszowi I niezwykle kontrowersyjnemu Patriarsze Konstantynopola.
   Znacząca część badaczy uważa jednak, że autorem był albo patriarcha Sergiusz , po raz pierwszy wymieniony jako autor hymnu w XIII w., albo Roman Melodos , po raz pierwszy wymieniony w XIV. Nestor badaczy Akatystu, Egon Wellesz niezwykle logicznie dowodzi, że Akatyst bez proemionu powstał w okresie rozkwitu kontakionu jako formy, tzn. w okresie pomiędzy V i VI w., ale nie przed Soborem efeskim (431 r.), który wyraźnie ogłosił Boże Macierzyństwo Maryi w powiązaniu z tajemnicą Wcielenia. W tym właśnie okresie żył i tworzył Roman Melodos.

źródło: http://www.przybylscy.pl/przybylscy/akatyst/

 
Liturgia

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30

Dni powszednie:
7:00, 18:00

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE:
Dni powszednie:
godz. 17.30
Niedziela:
godz. 17.00
 
MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
poniedziałek,
4 listopada,
godz. 18.00

Liturgia Słowa na dziś