17 czerwca 2019
XXXIV Niedziela Zwykła Rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXXIV Niedziela Zwykła Rok B– J 18,33-37 – 22.11.2015

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Dialog władzy ziemskiej z Mocą Niebieską. Tak można by zatytułować fragment J 18,33-37. Dziwna ta rozmowa zawarta w urywku. Więcej w niej pytań i niedomówień niż szczerego dialogu. Obecność Jezusa jest naturalna w Ewangelii, ale dlaczego tyle miejsca autor natchniony poświęca w swoim dziele niewiele znaczącemu w historii ludzkości pewnemu rzymskiemu urzędnikowi o imieniu Piłat (gr. Pilatos)? Czymże sobie zasłużył, aby odegrać w dziejach świata tak niebagatelną rolę? O ironio losu! Zapewne nie podejrzewał stojąc naprzeciw Mistrza z Nazaretu, że znajduje się przed swoim prawdziwym Panem, któremu podlega wieczność. Na razie był jednak przedstawicielem świeckiej władzy, która, jak mniemała, mogła decydować o losie każdego człowieka. Nic nowego. Władza świecka nieustannie podlega pokusie zarządzania życiem ludzi, tak, jakby zależał on od niej, a nie od Boga. Ziemska egzystencja jednak jest warunkowana ziemską władzą.

Zadziwia mnie tak uprzywilejowane miejsce Piłata w Ewangeliach. Czym sobie na to zasłużył? Perykopa omawiana nie daje pełnego obrazu odnośnie Piłata. Otóż pojawia się on w Ewangelii wg św. Jana aż 20 (słownie: dwadzieścia) razy w osiemnastym i dziewiętnastym rozdziale. Począwszy od J 18,29, a skończywszy na J 19,38. Wydaje się wręcz jakby przebijał swoją osobą nawet postać Zbawiciela w tym fragmencie dzieła. Imię Jezus obecne jest od J 18,29 do J 19,38 dwadzieścia trzy razy, tak że ma się wrażenie, iż mamy do czynienia z jakimś nieustannym napięciem pomiędzy Piłatem i Jezusem. To Piłat wg św. Jana jest rzeczywistym protagonistą ostatnich chwil ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Przez dwa rozdziały toczy się swoisty dramat antyczny pomiędzy Prawdą i pragmatyzmem, pomiędzy Królem i zarządcą, ostatecznie pomiędzy Dobrem i złem.

Przedmiotem krótkiej dyskusji jest królewskość Jezusa (gr. basileus – król, basileia – królestwo). Piłat zadając pytanie w J 18,33 ogniskuje je na osobistym i ziemskim wymiarze, co akcentuje poprzez użycie rodzajnika określonego ho przed słowem „król” (gr. ho basileus) oraz dodając do tegoż rzeczownika dopełnienie „żydowski”, a dosłownie „Judejczyków” (gr. tōn Iudaiōn). Piłat dopuszcza możliwość, że Jezus może być królem, ale redukuje ją do wymiaru doczesnego. Z tego powodu odnosi ją do narodu żydowskiego, gdyż żaden król nie może istnieć bez swego narodu. Posiadanie poddanych w naturalny sposób związane jest z byciem królem, stąd namiestnik rzymski dorzuca to dopełnienie. Tymczasem odpowiedź Jezusa kieruje się ku innemu rozumieniu królewskości. Dystansuje się zupełnie od jakiegokolwiek ziemskiego odniesienia i nakierowuje swojego rozmówcę ku innemu wymiarowi zagadnienia. Ten jednak nie był w stanie zrozumieć słów Oskarżonego.

Czy zdawał sobie sprawę Piłat, z Kim naprawdę ma do czynienia prowadząc proces Jezus syna Maryi z Nazaretu? Lektura pasyjnej części Ewangelii wg św. Jana pozwala wysnuć wniosek, iż przynajmniej przeczuwał wielkość Osoby, która powierzona została jego osądowi. Nie miał jednak odwagi, aby stanąć po stronie Prawdy. Bał się. Pomimo wszystko zasłużył jednak na miejsce w historii zbawienia. Ba, nawet w Credo katolickim. W sumie to pocieszające. Nigdy nie wiemy, czyje życie jest bardziej istotne w perspektywie wieczności. Może się okazać, iż nasza zwyczajna egzystencja skrzyżuje się w pewnym momencie z ważnymi Bożymi planami. Istotne, aby tego nie przegapić! Tragedią Piłata nie tyle było skazanie niewinnego Mieszkańca Nazaretu na śmierć, choć samo w sobie naganne, ale to, że przegapił największą szansę swojego życia! Spotkał się twarzą w twarz z Bogiem i nie wykorzystał okazji! Mógł zadać tyle pytań, odmienić swoje życie. Nie potrafił? Nie chciał? Czy to ważne? Po prostu przegapił największą życiową szansę. Strzeżmy się traktowania życia i ludzi z pozycji Piłata. Łatwo można przegapić moment spotkania z Kimś, kto może odmienić nasze życie! Miejmy oczy i uszy nieustannie szeroko otwarte. Na Dobro, Piękno i Prawdę.

 
foto090.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 162 gości