17 czerwca 2019
Powrót obrazu Piety do kościoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   
sobota, 21 maja 2016 18:05

mb koscielecPowrót obrazu Matki Boskiej Bolesnej do kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Kościelcu.
Monumentalny obraz przedstawiający Matkę Boską z martwym ciałem Chrystusa to dzieło nieznanego malarza powstałe najprawdopodobniej w XVII lub w pierwszej połowie XVIII wieku. Ten niezwykle cenny obiekt sakralny do 1956 roku znajdował się w ołtarzu głównym kościoła. Zgodnie z kalendarzem liturgicznym pobudzał zgromadzonych przed nim wiernych do wielkopostnych modlitw i nabożeństw. Obraz ten, zapewne z powodu złego stanu zachowania, został w 1956 roku wyjęty z ołtarza i złożony na strychu plebanii. Tam po wielu latach odnalazła go w trakcie renowacji kościoła i ołtarza Pani Katarzyna Sułkowska - konserwator dzieł sztuki. To dzięki niej 27 maja 2003 roku, za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Edwarda Wielgusa, ten bardzo cenny obiekt trafił do Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tutaj przez 13 lat był konserwowany przez studentów pod fachowym okiem profesorów i pedagogów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki: prof. Grażyny Korpal, dr Jarosława Adamowicza, st. wykł. Tadeusza Stopki, wykł. Grzegorza Kosteckiego. Ostatni etap konserwacji, polegający na uzupełnianiu i rekonstrukcji warstwy malarskiej, przeprowadziła doktorantka mgr. Kinga Olesiejuk.

Obraz Matki Boskiej Bolesnej z martwym ciałem Chrystusa namalowany został farbami olejnymi na czterech sklejonych ze sobą deskach lipowych tworzących prostokąt o wymiarach: 222 x 124 cm. Metalowe kółko, zachowane przy dolnej krawędzi malowidła, informuje nas, że pełniło ono w ołtarzu rolę zasuwy, to znaczy „ruchomego” obrazu opuszczanego i wciąganego za pomocą sznura. Niewykluczone, iż zgodnie z wymową ideową przedstawienia, malowidło prezentowane było w kościele przede wszystkim w okresie wielkopostnym.
Ramę do obrazu zaprojektowano na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wykonał ją w drewnie nasz parafianin Pan Marian Likus, artystycznie ozdobiła konserwator Pani Katarzyna Sułkowska, a ufundowali ją rodzice dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i rodzice dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii Św. Opracowanie dotyczące historii obrazu przygotowała Pani Danuta Godyń, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. Obraz został zawieszony na ścianie w nawie bocznej kościoła.
Dzisiaj, po wieloletniej konserwacji, która przywróciła obrazowi jego pierwotny blask, Matka Boska Bolesna powraca do kościoła w Kościelcu by, tak jak dawniej, towarzyszyć wiernym i wprowadzać ich w czas rozpamiętywania Męki i Śmierci Chrystusa.
Wyobrażenie Matki Boskiej trzymającej ciało Chrystusa zdjętego z krzyża nazywane jest w sztuce chrześcijańskiej Pietą. W polskiej literaturze dewocyjnej i naukowej określane jest także terminem Matka Boska Bolesna.
Scena, w której Maria trzyma na kolanach ciało martwego Syna nie jest wydarzeniem historycznym. Żadna z ksiąg Nowego Testamentu nie mówi o takim wydarzeniu, nie miało ono miejsca ani w życiu Chrystusa, ani w życiu Marii. Pieta jest wyobrażeniem o charakterze ponadczasowym, jest symbolicznym połączeniem zdjętego z krzyża Chrystusa z Marią. W swej wymowie ideowej nawiązuje do Męki Pańskiej passio Christi i współmęki Marii, compassio Mariae. Ukrzyżowanie, które było centralnym momentem życia Chrystusa stało się także centralnym momentem życia Marii. Stojąc pod krzyżem i współcierpiąc ze swym Synem Matka Boska była nieodłączną współuczestniczką Jego Męki.
W wyobrażeniu Marii trzymającej na łonie martwe ciało Chrystusa, realizuje się nie tylko Jej gorące pragnienie, by po raz ostatni objąć Syna, ale przede wszystkim unaocznia się Jej udział w dziele Odkupienia. Współcierpienie z Synem było ze strony Marii najdoskonalszym aktem Jej posłuszeństwa wobec Boga Ojca oraz aktem miłosierdzia wobec ludzi potrzebujących Jej pomocy.
Obraz z Kościelca przedstawiający Matkę Boską z martwym ciałem Chrystusa reprezentuje nowożytny typ Piety zapoczątkowany w sztuce europejskiej w połowie XVI wieku a kontynuowany w wiekach XVII i XVIII. Bezpośrednim jego pierwowzorem była grafika antwerpskiego rytownika Johannesa Collaerta. Poziom artystyczny obrazu z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Kościelcu wskazuje, iż jego twórca posiadał wysokie umiejętności warsztatowe oraz dużą wrażliwość na kolor. Korzystając z pierwowzoru - czarno-białej ryciny małego formatu - stworzył malowidło o głębokim, religijnym wyrazie, pobudzające do kontemplacji i wielkopostnych rozważań.
Najpełniej i najgłębiej istotę malarskiego przedstawienia Bolesnej Matki z martwym ciałem swego Syna oddają słowa pieśni na Wielki Post: Jużem dla twej umarł, człowiecze, miłości. – Patrz, jak wielkie Matka Moja ma żałości: - Piastuje mnie po śmierci na łonie, - Łzami swymi zlewa moje martwe skronie (Ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 1980).
                                                                                                         opracowanie całości: p. Danuta Godyń,
                                                                                                                                   kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie


Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możemy dzisiaj cieszyć się obrazem w naszym kościele.

 
foto083.jpg
Liturgia

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Liturgia Słowa na dziś

Intencje mszalne

Ostatni miesiąc Czerwiec 2019 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30
Kalendarium
Brak wydarzeń
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości