16 January 2021
Ogłoszenia parafialne PDF Print E-mail

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 10.I.2021

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsze święto Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończy liturgiczny czas Bożego Narodzenia – tradycyjnie kolędujemy do 2 lutego ale w liturgii Kościoła od jutra rozpoczyna się czas zwykły, czyli okres, w którym nie obchodzimy żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa; ten czas będzie trwał do wtorku przed Środą Popielcową

2. Kalendarz liturgiczny:
Środa: wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
Piątek: przypada trzeci piątek miesiąca – po Mszy Świętej o g. 18.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z modlitwą za zmarłych

3. Zapraszamy do modlitwy o błogosławieństwo Boże w rodzinach w najbliższych dniach podczas porannych i wieczornych Mszy Świętych mieszkańców ulic:

11.I poniedziałek - Główna, numery parzyste
12.I wtorek - Główna, numery nieparzyste
13.I środa - Przegon, Aroniowa
14.I czwartek - Chechlana
15.I piątek - Prusa, Żeromskiego
16.I sobota - Kasztanowa, numery parzyste

Zachęcamy wszystkich, aby w tych dniach, w domach i mieszkaniach w gronie rodzinnym odmówić modlitwy o Boże błogosławieństwo – teksty na naszej stronie internetowej

4. Polecamy prasę katolicką. W „Gościu Niedzielnym” specjalny dodatek na Rok św. Józefa a w tygodniku „Niedziela” dyskusja na temat szczepionek i pytanie – szczepić się czy nie szczepić


Pan Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej:
śp. ADAMA ZIELIŃSKIEGO z ul. Głównej, l. 60
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie

+

ZAPRASZAMY DO MODLITWY O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZINY NASZEJ PARAFII

.

I część Parafii – ulice:

II część Parafii – ulice:

11.I pn

Główna, numery parzyste

.

12.I wt

Główna, numery nieparzyste

.

13.I śr

Przegon, Aroniowa

.

14.I czw

Chechlana

.

15.I pt

Prusa, Żeromskiego

.

16.I sb

Kasztanowa – numery parzyste

.

17.I ndz

. .

18.I pn

Olszynowa, Cedrowa, Jesionowa

Szafera 2, Szafera 10

19.I wt

Patelskiego 1

Szafera 4, Szafera 6

20.I śr

Szafera 8

Armii Krajowej, Pogorska

21.I czw

Kraszewskiego

.

22.I pt

Wrzosowa

Kolonia Szpitalna

23.I sb

Brzoskwiniowa, Leszczynowa

Krótka, Transportowców, Dworska

24.I ndz

. .

25.I pn

Wschodnia

Grabowa, Orzechowa

26.I wt

Dąbrowskiej

Jagodowa, Świerkowa

27.I śr

Topolowa, Platanowa

Puchalskiego 2, Patelskiego 3

28.I czw

Skłodowskiej

.

29.I pt

Nałkowskiej

Puchalskiego 3, Puchalskiego 5

30.I sb

Tuwima

Rzeczna, 29 Listopada, Kościelna

31.I ndz

. .

MODLITWA W DOMU
Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
Następnie należy uroczyście zapalić świece.
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.
LEKTURA PISMA ŚWIĘTEGO
CZYTANIE 1 Kor 12, 31-13.8a
Hymn o Miłości
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.
P: Oto słowo Boże.
W: Bogu niech będą dzięki.
Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki, po czym wszyscy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.
EWANGELIA Mt 2, 1-12 Mędrcy ze Wschodu
Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.
P: Oto słowo Boże.
Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego można rozpocząć refleksję nad usłyszanym słowem.
P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.
Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…


P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.
W: Amen.

Last Updated on Saturday, 09 January 2021 20:53
 
Liturgia

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30
Dni powszednie:
7.00; 18.00

NIESZPORY:
niedziela:
17.00

MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
poniedziałek,
1 lutego,
godz. 18.00

Liturgia Słowa na dziś