22 sierpnia 2019
Myśli biblijne
XXXI Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXXI Niedziela Zwykła Rok B – Mk 12,28-34 – 01.11.2015

Klasyfikowanie, systematyzowanie znajduje się w naturze człowieka. Stąd pytanie, jakie znajdujemy w urywku Mk 12,28-34 jest zgodne z ludzkim doświadczeniem. W trakcie poszukiwań teologicznych nad Starym Testamentem uczeni żydowscy znaleźli 613 przykazań na kartach biblijnych i spierali się, które z nich jest najważniejsze. Opisana przez św. Marka scena perfekcyjnie oddaje klimat owych, niekiedy zażartych dysput.

Więcej…
 
XXX Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXX Niedziela Zwykła Rok B – Mk 10,46-52 – 25.10.2015

W Ewangelii wg św. Marka głównym terenem cudotwórczej działalności Jezusa jest obszar dookoła Jeziora Galilejskiego. Natomiast ziemia judzka, która w historii narodu wybranego odegrała rolą zasadniczą pozostaje niejako na uboczu misji Syna Bożego. Autor natchniony przedstawia tylko jeden cud zdziałany przez Jezusa na terenie Judei. Jest to perykopa o uzdrowieniu Bartymeusza (Mk 10,46-52). Już samo umiejscowienie wydarzenia jest znaczące. Dzieje się ono podczas drogi Jezusa i Jego uczniów do Jerozolimy, miasta najświętszego dla religii żydowskiej. I o ile w Ewangelii wg św. Jana wzmiankowany jest kilkukrotny pobyt Jezusa na różnego rodzaju uroczystościach w Świątyni Jerozolimskiej, o tyle w Drugiej Ewangelii Jezus pielgrzymuje do Świętego Miasta jeden raz. Cud, o którym mówi perykopa ma miejsce niedaleko cel wędrówki w okolicach miasta Jerycha.

Więcej…
 
XXIX Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXIX Niedziela Zwykła Rok B – Mk 10,35-45 – 18.10.2015

Sytuacja opisywana przez autora natchnionego w perykopie Mk 10,35-45 jest niezwykła. Zaznacza on ten fakt na różne sposoby. Po pierwsze używa w Mk 10,35 w odniesieniu do Jana i Jakuba, bohaterów urywka, czasownikaprosporeuomai („zbliżyć się”), który pojawia się jedynie w tej scenie nie tylko w Ewangelii wg św. Marka, ale w całym Nowym Testamencie. Znane natomiast są różne formy tego wyrazu z Septuaginty. Interesujące, że słowo pojawia się na przykład w Księdze Wyjścia (36,2 LXX) w tekście mówiącym o przyjściu do pracy nad przybytkiem Pańskim różnych mężczyzn biegłych w rzemiośle. Użycie tego wyrazu w odniesieniu do dwóch braci Zabedeuszowych jest podkreśleniem, iż mamy do czynienia z dwoma świetnie wyszkolonymi rzemieślnikami, biegłymi w swoim zawodzie, którzy znają się znakomicie na swojej pracy i znają swoją wartość jako wykwalifikowani pracownicy! Jakub i Jan nie są marnej jakości tanią siłą roboczą, ale świadomymi swoich umiejętności zawodowych specjalistami. Ponadto tekst Wj 36,2 mówi, iż ludzie sami z siebie pragnęli pracować nad przybytkiem Pańskim. Także i nasi protagoniści nie byli zatem typem karierowicza czy dorobkiewicza, ale szczerze, z serca szli za Jezusem pragnąc budować królestwo Boże przy pomocy znanych sobie metod.

Więcej…
 
XXVII Niedziela Zwykła Rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXVII Niedziela Zwykła Rok B – Mk 10,2-16 – 04.10.2015

Kwestie małżeńskie rozpalały umysły również w czasach Jezusa. Szczególnie aktualna (podobnie i dziś!) była sprawa rozwodów. Istniały w religii żydowskiej różne interpretacje w tym względzie. Niektórzy uważali rozwód za dozwolony nawet z błahego powodu, inni natomiast domagali się niezwykle ważnej przyczyny. Echa tych dyskusji odnajdujemy w  urywku Mk 10,2-16. Adwersarzami Jezusa w tej materii stają się faryzeusze (gr.farisaioi).

Więcej…
 
XXV Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXV Niedziela Zwykła Rok B – Mk 9,30-37 – 20.09.2015

Życie ludzkie naznaczone jest odchodzeniem. Odchodzimy do swoich zajęć. Odchodzimy do innej miejscowości. Odchodzimy ostatecznie na drugą stronę życia. Odchodząc pragniemy zabrać ze sobą cząstkę tego, co minęło bezpowrotnie. Odchodząc ogarniamy wzrokiem krainę bliską naszemu sercu. Odchodząc ronimy ostatnie łzy. Odchodzimy, bo taka jest nasza dola. Zapieczętowany adres w kopercie życia wyznacza nam kolejny etap odchodzenia. Jezus również musiał odejść.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 14
foto091.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości