22 sierpnia 2019
Myśli biblijne
XXII Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXII Niedziela Zwykła Rok B – Mk 7,1-8.14-15.21-23 – 30.08.2015

Łacińskie przysłowie powiada, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. I jest to głęboka prawda wynikająca z obserwacji życia codziennego. Posiadamy różne przyzwyczajenia w, ośmielę się rzec, wszystkich dziedzinach życia. Niektóre z nich są zabawne i ciekawe. Inne dziwne, a niekiedy wręcz dziwaczne. Jeszcze inne ocierają się nawet o rodzaj choroby o podłożu psychicznym. Istotą każdego z przyzwyczajeń jest uświadomione lub nieuświadomione przywiązanie do pewnej czynności lub stanu rzeczy. Niekiedy to przywiązanie może być bardzo silne i nawet determinować zachowanie ludzkie. Przyzwyczajenie religijne również istnieje i może dotyczyć ciekawych elementów, tak jak to miało miejsce w czasach Jezusa, a o czym mówią początkowe wersety siódmego rozdziału Ewangelii wg św. Marka.

Więcej…
 
XXI Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XXI Niedziela Zwykła Rok B – J 6,54.60-69 – 23.08.2015

Tajemnica jest współcześnie terminem i rzeczywistością ulegającą zapomnieniu. W świecie domagającym się transparentności w każdej dziedzinie życia ochota na niedopowiedzenie i zaskoczenie jest bardzo mała. A szkoda. Tajemnica dobrze pojęta stanowi bowiem motyw wielu dociekań i możliwych cudownych odkryć. Jak piękna jest tajemnica prawdziwej miłości mężczyzny i kobiety, jak cudowna jest tajemnica rodzącego się na świecie życia, czy, wreszcie, jak niezwykła jest tajemnica Boga wkraczającego ze swoją mocą i miłością w egzystencję poszczególnych jednostek, całych narodów i Kościoła. Tajemnicę należy próbować odkryć. I my spróbujmy dociec, co kryje się za niełatwymi do zrozumienia słowami Jezusa z J 6,54, który stały się przyczyną rozczarowania i odejścia od Boskiego Nauczyciela tylu uczniów.

Więcej…
 
XVII Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XVII Niedziela Zwykła Rok B – J 6,1-15 – 26.07.2015

Urywek J 6,1-15 rozpoczyna większą całość, jaką jest szósty rozdział Ewangelii wg św. Jana. Perykopa składa się z dwóch części. J 6,1-4 stanowi uwerturę nie tylko do następującej tuż po niej sekcji, ale w ogóle do całego szóstego rozdziału czwartej Ewangelii. Druga część urywka (J 6,5-15) przedstawia scenę rozmnożenia chleba dokonanego przez Jezusa. Uczyniony przez Jezusa cud stanowić będzie kanwę do teologicznych rozważań znajdujących się w dalszej części rozdziału (J 6). Św. Jan Ewangelista we wstępie (J 6,1-4) podaje zasadnicze punkty konieczne do zrozumienia i następującej sceny i szóstego rozdziału. Protagonistami są Jezus (J 6,1), Jego uczniowie (J 6,3) oraz tłum (J 6,2). Z punktu widzenia geograficznego tło stanowi Jezioro Galilejskie (J 6,1), a czasowo znajdujemy się na przednówku Święta Paschy (J 6,4).

Więcej…
 
XVI Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XVI Niedziela Zwykła Rok B – Mk 6,30-34 – 19.07.2015

Bycie apostołem zobowiązuje. Do wielu spraw. Nade wszystko do wierności głoszonym ideałom. Wymaga poświęcenia i wytrwałości. Daje jednak głęboką radość z powodu pełnionej misji. Wiedzą o tym wszyscy apostołowie. Ot, choćby uczniowie, o których opowiada  perykopa Mk 6,30-34. Wbrew temu, co moglibyśmy oczekiwać słowo „apostoł” nie pojawia się zbyt często w Ewangelii wg św. Marka. Jedynym urywkiem, w którym jest ono niezaprzeczalnie obecne jest właśnie dzisiejsza perykopa, konkretnie jej początek w Mk 6,30 – mamy tu gr. hoi apostoloi („apostołowie”). Ponadto termin pojawia się w Mk 3,14, lecz znajduje się we fragmencie, który nie jest mocno poświadczony i stąd nie jest uwzględniany w tłumaczeniu. Polski rzeczownik jest kalką językową greckiego wyrazu apostolos, który oznacza posłańca. Techniczne znaczenie rzeczownika jako „apostoł” pojawia się wyraźnie we wspólnocie pierwotnego Kościoła, co zaświadcza szeroka obecność słowa i w Dziejach Apostolskich i w Listach św. Pawła. Apostołowie to owa Dwunastka wysłana w bój misyjny, o którym św. Marek mówi na początku szóstego rozdziału (Mk 6,7). Użycie wyrazu w Mk 6,30 jest uwypukleniem prawdy, iż zaszczytny tytuł apostoła przynależy dopiero po wykonaniu powierzonego przez Jezusa zadania ewangelizacyjnego. Dwunastu z Mk 6,7 stało się apostołami w Mk 6,30 po wypełnieniu misji zleconej im przez Zbawiciela.

Więcej…
 
XV Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XV Niedziela Zwykła Rok B – Mk 6,7-13 – 12.07.2015

Podstawowym zadaniem Kościoła ustanowionego przez Jezusa Chrystusa jest nieustanne przekazywanie Dobrej Nowiny o zbawieniu dokonanym przez Niego. Syn Boży podczas ziemskiej działalności był świadomym zadania, jakie stanie przed założonym przez Niego Kościołem. Ewangelizacja narodów stanowi zasadnicze zadanie, do którego Boski Założyciel powołał pierwszych apostołów. Stanowi ono również priorytetowy cel działalności dla wszystkich pokoleń wierzących, szczególnie tych piastujących funkcje następcy apostołów.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 14
foto012.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 127 gości