22 sierpnia 2019
Myśli biblijne
XII Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

XII Niedziela Zwykła Rok B – Mk 4,35-41 – 21.06.2015

            Siły przyrody nie podlegają człowiekowi. Nieustannie boryka się on z katastrofami naturalnymi. Przerażają nas te złowrogie przejawy przyrody, a równocześnie fascynują. Woda jest jednym z wieloznacznych fenomenów natury. Z jednej strony daje życie i jest do niego konieczna, a z drugiej strony potrafi być niszczącą życie ludzkie siłą. Dla uczniów Jezusa Jezioro Galilejskie było częścią ich życiowego zakotwiczenia. Dawało pracę i odpoczynek, a równocześnie mogło stać się grobem. W jednej chwili ze spokojnego i słonecznego akwenu wodnego potrafiło stać się polem walki na życie i śmierć. Tak, jak opisuje to św. Marek w Mk 4,35-41.

Więcej…
 
X Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 

 

X Niedziela Zwykła Rok B – Mk 3,20-35 – 07.06.2015

Niezrozumienie pojawia się czasami w życiu człowieka. Niezrozumienie ze strony chlebodawcy, niezrozumienie ze strony kolegów i koleżanek z pracy, wreszcie niezrozumienie, które boli najbardziej – ze strony osób najbliższych: członków rodziny i przyjaciół. Niezrozumienie czyli niewłaściwa interpretacja motywów postępowania. Niezrozumienie czyli wartościowanie kategoriami, które nie odnoszą się do istoty jakiegoś postępowania. Niezrozumienie czyli brak empatii i głębokiego namysłu nad sprawą. Niezrozumienie wiąże się z powierzchownością, dystansem i bólem. Niezrozumienie w życiu rodzinnym, w pożyciu małżeńskim i w sferze religijnej. Jezus również cierpiał brakiem zrozumienia od najbliższych i od władz religijnych, jak pokazuje urywek Mk 3,20-35.

Więcej…
 
Niedziela Najświętszej Trójcy rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 Niedziela Najświętszej Trójcy Rok B – Mt 28,16-20 – 31.05.2015
 
 
Jeden Bóg w Trzech Osobach. Trzy Osoby jako Jeden Bóg. Boski Trójkąt Miłości i Mocy, Panowania i Nieskończoności. Istota Boga wymykająca się logicznemu poznaniu. Serce i wiara potrafią jednak wyjść poza ograniczenia i konieczność posiadania dowodu. Wystarcza świadectwo. Świadectwo Boga, który stwarza i podtrzymuje w istnieniu. Świadectwo Boga, który zbawił i ochrania nieustannie. I świadectwo Boga, który prowadzi do świętości i do nieba. Te świadectwa to dowody. Dowody niezgłębionej, niepojętej i odwiecznej Miłości. Trój Jedyna Miłość jest perpetuum mobile wieczności.
Więcej…
 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego Rok B – J 20,19-23 – 24.05.2015

Nauczyliśmy się na lekcjach religii, że pierwsze Zesłanie Ducha Świętego miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 2,1-11). Tymczasem w Ewangelii wg św. Jana znajduje się wzmianka o wcześniejszym wydarzeniu o podobnym znaczeniu zbawczym. Autor natchniony relacjonuje spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym w J 20,19-23 w bliżej nieokreślonym miejscu. Liczba uczniów nie jest zdefiniowana, ale są to wyłącznie najbliżsi naśladowcy Mistrza, o czym świadczy obecny przed nimi rodzajnik określony w liczbie mnogiej hoi. Prezentowane przez Ewangelistę słowa i gesty Jezusa dotyczą wyłącznie grona uczniów Jezusa, które towarzyszyło Mu od samego początku Jego publicznej działalności. Są to ci sami uczniowie, którzy uwierzyli w Jezusa po cudzie dokonanym przez Niego podczas wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2,11).

Więcej…
 
II Niedziela Wielkiego Postu rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 

Niedziela II Wielki Post Rok B – Mk 9,2-13 – 01.03.2015

Reformy, zmiany, postęp. Otacza nas nieustanna metamorfoza prawie wszystkich dziedzin życia. Podlegamy i uczestniczymy biernie lub aktywnie w ciągłej transformacji otaczającej nas rzeczywistości. Na jedne zmiany psioczymy, z innych jesteśmy radzi. Ot życie z karuzelą następujących po sobie wydarzeń pięknych, ważnych, banalnych i codziennych. Pośród tych przemian wyjątkowe znaczenie posiada jedna – to przemiana duchowa. Jej moc dotyka tego, co w człowieku najistotniejsze i najważniejsze. Jezus nie musiał przechodzić żadnej przemiany duchowej; był doskonały w swoim człowieczeństwie. Ukazał jednak oprócz doskonałości duchowej również swoją doskonałość cielesną. Ten moment nazywamy Przemienieniem.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 14
foto087.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 133 gości