20 lipca 2019
Myśli biblijne
I Niedziela Wielkiego Postu rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 

 

Niedziela I Wielki Post Rok B – Mk 1,12-15 – 22.02.2015

Próby i pokusy stanowią nieodłączną część człowieczego doświadczenia religijnego. Wiara podlega, jak tyle różnych spraw życiowych, weryfikacji i/lub falsyfikacji. Praktycznie każda dziedzina ludzkiego życia stanowić może kanwę religijnego sprawdzianu. Nawet niepodleganie skutkom grzechu pierworodnego nie zwolniło Jezusa od rzeczywistego testu wierności Bogu i Jego nakazom. W naturę człowieka zatem wpisana jest nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność przejścia prób i pokus, które będą hartowały prawdziwą wiarę i stanowią element nieodzowny religijnej egzystencji rodzaju ludzkiego.

Więcej…
 
IV Niedziela Zwykła rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 
 

IV Niedziela Zwykła Rok B – Mk 1,21-28 – 01.02.2015

Priorytet aktywności nad refleksją ogarnął współczesny świat w spektakularny sposób. Pęd i bieg, aby jak najwięcej w życiu przeżyć sprawia, że zanika umiejętność i, chyba niestety, potrzeba zadumy nad tym, co ważne i istotne. Chleb i igrzyska święcą triumf, dotykając nawet dziedziny religijnej. Jezus natomiast umiał wędrując i ewangelizując po palestyńskiej ziemi zachować właściwe proporce pomiędzy intelektualnym i praktycznym wymiarem religijnego życia, jak choćby pokazuje to wydarzenie z synagogi w Kafarnaum z Mk 1,21-28.

Więcej…
 
II Niedziela Adwentu Rok B PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 
 

Niedziela II Adwent Rok B – Mk 1,1-8 – 07.12.2014

Zgodnie z opinią zdecydowanej większości egzegetów Ewangelia Markowa jest pierwszą spisaną w języku greckim i stanowi punkt odniesienia dla Ewangelii wg św. Mateusza i wg św. Łukasza. Tradycja łączy pracę św. Marka z katechezami św. Piotra i z Wiecznym Miastem. Najważniejszym ogniwem jest przede wszystkim sam tekst biblijny. To on jest nośnikiem prawd istotnych dla wieczności życia ludzkiego. To on daje podstawy i pewność wiary chrześcijańskiej. To on niezmiennie jest strażnikiem drogi do życia wiecznego.

Św. Marek rozpoczyna swoje dzieło od zdania „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym”. Użycie wyrazu „początek” (gr. archē) pokazuje, że mamy do czynienia z zupełną nowością w historii ludzkości. Rzeczownik archē w różnych formach pojawia się cztery razy w Dziele św. Marka w Mk 1,1; 10,6; 13,8.19. W każdym punkcie odnosi się do wydarzenia o wyjątkowym znaczeniu w dziejach ludzkości. W Mk 10,6 i 13,19 Jezus używa słowa w odniesieniu do początku stworzenia człowieka. W Mk 13,8 Zbawiciel posługuje się terminem w odniesieniu do początku boleści czasów ostatecznych. Również zatem użycie w Mk 1,1 nie jest zwyczajnym oznaczeniem czasu, ale odniesieniem o głębokim historio zbawczym znaczeniu.

Więcej…
 
XXVIII Niedziela Zwykła Rok A PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 
 

 Niedziela XXVIII Rok A – Mt 22,1-14 – 12.10.2014

Wiele ludzkich zachowań i postaw racjonalnie jest trudno wytłumaczalnych. Zaskakują nas niejednokrotnie nawet najbliższe i najlepiej znane nam osoby swoimi reakcjami i to zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. W ogóle zresztą zaskoczenie na plus lub minus stanowi część naszej egzystencji. Nieustannie jesteśmy zaskakiwani przez tyle różnych spraw i osób. Zachowanie króla i zaproszonych gości z przypowieści Jezusa również są absolutnie nieprzewidywalne i zaskakujące. Nawet wstęp do wypowiedzi Jezusa jest niezwykły i zastanawiający.

Rozpoczyna go św. Mateusz w Mt 22,1 od stwierdzenia, że Jezus opowiada przypowieść jako odpowiedź – gr. kai apokritheis ho Iēsous. To o tyle ciekawe, że nie ma żadnej wzmianki o jakimś pytaniu w Jego stronę. Całe wyrażenie pojawia się trzy razy w Pierwszej Ewangelii (Mt 11,4; 22,1; 24,4) oraz jeszcze siedem razy w Drugiej i Trzeciej Ewangelii – Mk 11,22; 12,35; 14,48; Łk 4,8; 5,31; 7,40; 14,3. Zestawienie ukazuje jedną z ważnych prawd, że trzy pierwsze Ewangelie są do siebie bardzo podobne i odbijają to samo tło historyczne i społeczne powiązane ściśle z osobą Jezusa z Nazaretu. Bez dwóch zdań Bohaterem trzech pierwszych Ewangelii, nazywanych synoptycznymi, jest Ta Sama Osoba, którą jest historycznie istniejący Mężczyzna o imieniu Jezus z Nazaretu.

Więcej…
 
XI Niedziela Zwykła Rok A PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblistaalt

 
 
 

XI Niedziela Zwykła Rok A – J 3,16-18 – 15.06.2014

Dialog Jezusa z Nikodemem zawarty w trzecim rozdziale Ewangelii wg św. Jana (J 3, 1-21) jest gęsty od teologicznej zawartości. Odnosi się wrażenie, że Jezus odnalazł w osobie wykształconego faryzeusza wreszcie rozmówcę, któremu mógł zwierzyć się z intelektualnych wyżyn swego wnętrza. Dyskurs, jaki znajduje się w J 3,16-18 dotyka niezwykle istotnego zagadnienia. Zajmuje się bowiem istotą relacji, jaka wiąże Boga ze światem; jaka łączy Stwórcę ze Jego stworzeniem.

Jezus rozpoczyna mowę w J 3,16 od emfatycznego podkreślenia relacji, jaką Bóg posiada do świata. Czyni to poprzez umieszczenie na początku wypowiedzi przysłówka houtōs – „w ten sposób, tak, jak następuje” – połączonego z partykułą o charakterze afirmacyjnym gar („bowiem, rzeczywiście, z pewnością”). Natychmiast we wstępie Zbawiciel zapewnia, że sprawa, o której pragnie powiedzieć jest pewna ponad wszelką wątpliwość. Jest dokładnie tak, jak On za chwilę powie. Nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, co do stwierdzenia, jakie za chwilę zostanie wypowiedziane. Jest to fakt absolutny i niezaprzeczalny. Jest to prawda istniejąca obiektywnie i niezależnie od jakiegokolwiek ludzkiego osądu. Po prostu tak naprawdę jest! Cóż za temat zatem doczekał się tak stanowczego użycia autorytetu Syna Bożego?

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 14
foto006.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 232 gości