22 sierpnia 2019
Myśli biblijne
XXXIV Niedziela Zwykła Rok C PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

 

 

XXXIV Niedziela Zwykła Rok C – Łk 23,35-43 – 24.11.2013

 

Rok liturgiczny kończy się Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Z tego powodu w Liturgii odnajdujemy urywek dotyczący właśnie tego aspektu Boskości Jezusa Chrystusa. Kontekst jest wstrząsający, gdyż jest nim zbliżająca się śmierć Zbawiciela. Jezus Chrystus jest prawdziwym Królem, również i tego świata, ale dwa tysiące lat temu w sposób świadomy pozwolił na szyderstwa ze swojej Władzy Królewskiej…

Świadkiem niemym drwin i kpin z Królewskości Jezusa był lud (gr. ho laos), który stał na miejscu kaźni Syna Bożego (gr. kai heistekei) i bacznie przyglądał się (gr. theoron) wszystkiemu, co się tam działo. Odnoszący się do zebranych u stóp krzyża ludzi termin grecki laos(„lud”) pojawia się bardzo często w Ewangelii wg św. Łukasza (36razy!) i posiada określone znaczenie, szczególnie kiedy pojawia się z rodzajnikiem określonym ho. Już pierwsze użycia wyrazu w Łk 1,10.17.21.68.77 pokazują, że rzeczownik denotuje określony zbiór ludzi świadomych rangi wydarzeń, w których uczestniczy. Nie jest to zatem bierny i bezwolny tłum kierujący się psychologią masy, ale świadomi i żywo uczestniczący, choć niekiedy jedynie w sposób milczący, ludzie, którzy biorą udział w jakimś wydarzeniu w sposób czynny. Bardzo często laos pojawia się w kontekście czynności religijnych, tak że należy mówić raczej o zgromadzeniu niż o ludzie.

Więcej…
 
XXXII Niedziela Zwykła Rok C PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

 

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

 

 

 

XXXII Niedziela Zwykła Rok C – Łk 20,27-38 – 10.11.2013

 

Jedno z najbardziej istotnych i życiodajnych pytań dla człowieka pada podskórnie w dzisiejszej perykopie. Czy istnieje życie, które nie zamyka się w ramach naszego naukowo – zmysłowego doświadczenia? Ludzi, którym trudno zaakceptować prawdę o istnieniu życia po śmierci można spotkać zawsze. Nie inaczej było w czasach, kiedy Syn Człowieczy przebywał na ziemi palestyńskiej.

Nazywano ich saduceuszami (gr. saddoukaion). To jedyny raz, kiedy św. Łukasz wzmiankuje ich w swojej Ewangelii – Łk 20,27. Pisze o nich jednak i w Dziejach Apostolskich pięć razy (Dz 4,1; 5,17; 23,6.7.8). Oprócz dzisiejszego urywka zasadnicze znaczenie dla poznania religijnej natury tej grupy ówczesnego Narodu Wybranego stanowi Dz 23,8, gdzie św. Łukasz otwarcie pisze, iż nie uznawali zmartwychwstania, istnienia aniołów ani duchów. Dla poparcia swoich przekonań znaleźli, jak się im wydawało, genialny casus, który miał Jezusa zapędzić w kozi róg. Jak zwykle chybione celu. No, ale powoli.

Więcej…
 
XXX Niedziela Zwykła Rok C PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XXX Niedziela Zwykła Rok C – Łk 18,9-14 – 27.10.2013

 

Zawsze istnieje pokusa myślenia o własnej wielkości, również w dziedzinie religijnej. Przekonanie o własnej wyjątkowości i świętości jest zagrożeniem, które nieustannie może dotknąć nawet autentycznie wierzącego. Ku przestrodze Jezus przedstawia obraz, który obala mity dotyczące myślenia o religijnej świętości. A więc jeszcze raz… Starcie celnika i faryzeusza.

Zanim jednak Jezus opowie swój niebanalny przykład, św. Łukasz wprowadza słowa Jezusa typowym dla siebie zwrotem greckim eipen de kai („powiedział także i”), które cztery razy pojawia się w Trzeciej Ewangelii w Łk 6,39; 9,61; 18,9; 19,19. Dwukrotnie (Łk 6,39; 18,9) wprowadzone są przy jego pomocy słowa Jezusa, natomiast po jednym razie zdanie „innego powołanego” (Łk 9,61) oraz Pana z przypowieści Jezusa (Łk 19,19). Zwrot ten wprowadza na biblijną scenę w Łk 18,9 pewien kontekst osobowy, co podkreśla obecny po wyrażeniu przyimek grecki pros czyli „do, ku”. Zaznacza Ewangelista w ten sposób istnienie pewnej grupy ludzi, do których „ta właśnie przypowieść” (gr. ten parabolen tauten) Syna Bożego będzie skierowana.

Więcej…
 
XXIX Niedziela Zwykła Rok C PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XXIX Niedziela Zwykła Rok C – Łk 18,1-8 – 20.10.2013

 

Zagadnienie modlitwy jest kluczowe w religii. Nawiązanie kontaktu z Bogiem i umiejętność dialogu z Nim jest bardzo ważna w dziedzinie wiary. Autentyczna wiara bez modlitwy nie istnieje i Jezus upewnia nas o tym w dzisiejszej perykopie, której tematem jest właśnie konieczność modlitwy i to permanentnej! Czyni to przy pomocy przypowieści.

Św. Łukasz wprowadza tematykę typowym dla siebie wyrażeniem elegen de („powiedział też”). Pojawia się ono dziewięć razy w Trzeciej Ewangelii; po raz ostatni właśnie w Łk 18,1 (Łk5,36; 9,23; 10,2; 12,54; 13,6; 14,7.12; 16,1; 18,1). Ciekawe, że po sformułowaniu pojawia się najpierw grecki rzeczownik parabole („przypowieść”), a dopiero po nim znajduje się zaimek „im” (gr. autois). Jest oczywiste, że to przypowieść zajmuje miejsce naczelne, nawet w relacji do słuchaczy Jezusa.

Więcej…
 
XXVII Niedziela Zwykła Rok C PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Jakub   

AUTOR: ks. dr Marek Jawor - biblista

 

XXVII Niedziela Zwykła Rok C – Łk 17,5-10 – 06.10.2013

 

 

 

Traktatów dotyczących wiary powstało wiele. Istnieją niezwykle subtelne i piękne podziały różnych rodzajów wiary. „Wiara” jako zasadniczy składnik ludzkiej egzystencji towarzyszy wierzącemu przez całe życie i jest najbardziej niezbędnym i niezbywalnym składnikiem religijnego życia. A jednak zadziwia prośba, jaką wypowiadają dzisiaj apostołowie do Jezusa…

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 14
foto089.jpg
Aktualnie On-line
Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości