Opłatek młodzieży Drukuj
Wpisany przez Mariusz   
niedziela, 15 stycznia 2012 19:33
W niedzielę 15 stycznia dzieci i młodzież zaangażowana przy parafii spotkali się w sali na spotkaniu opłatkowym. Łamanie się opłatkiem, to nasz stary polski zwyczaj - wyraz braterstwa i wzajemnej miłości.

.

Naucz nas, Panie Boże,
dzielić się chlebem, miłością i życzliwością
ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy.
Obdarz miłością, zgodą i jednością nasze rodziny.
Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych
i przeżywających jakiekolwiek cierpienia.

Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy
na znak miłości i przebaczenia.
Amen