Zarząd cmentarza Print
Written by ks. Proboszcz   

CmentarzCmentarz to miejsce święte, na którym spoczywają w grobach szczątki naszych krewnych zmarłych oczekując na zmartwychwstanie. Skłania on każdego człowieka do refleksji nad życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. Jest dobrym zwyczajem, by właśnie na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata, w codzienności pośród przytłaczających nas zajęć.

Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę naszego cmentarza.

Podobnie jak na innych cmentarzach,  także i na naszym,  zostały ustalone zasady troski o cmentarz zawarte w Regulaminie, który przyjęła Rada Parafialna 1 września 2010r.

Niech ta troska o cmentarz  będzie przejawem naszej wiary i  szacunku dla miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.


W czasie wakacji:
W sprawach pochówków zmarłych przyjmujemy w zależności od potrzeby.

W sprawach cmentarnych innych: kancelaria nieczynna od 15 do 31 lipca.
W sierpniu czynna we czwartki od g. 7.30 do g. 8.30 i w piątki po Mszy Świętej o g.18.00.

W sprawach związanych z pochówkiem zmarłych przyjmujemy każdego dnia w zależności od potrzeby, a w sprawach grobów w ramach godzin kancelaryjnych we czwartek od g.16.00 – g.17.00 i w piątek od g. 8.00 – g. 9.00.  Informacji  udzielamy  pod numerem telefonu 32 6232419


Przypominamy o obowiązku odnawiania prawa do grobu.

Dysponentów grobów, którzy wnieśli opłatę przed wrześniem 2007 r. prosimy o zgłaszanie się do inwentaryzacji grobu (w związku z nowym planem cmentarza) z dowodem opłaty grobu.

Zarząd cmentarza nie ma obowiązku szukania osób właściwych do uregulowania opłaty. Brak zgłoszenia zastrzeżenia i niewniesienie opłaty po 20 latach pozbawia osoby roszczeń do przywrócenia prawa do grobu, a miejsce nieopłacone będzie służyć do kolejnego pochówku.

Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.

Last Updated on Sunday, 14 July 2013 15:27