Adwent

Tegoroczny Adwent rozpoczyna się w niedzielę 3 grudnia. Jednocześnie jest to początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego, który będziemy przeżywać pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Nowy program duszpasterski Konferencji Episkopatu Polski ma zwrócić naszą uwagę na różne powołania w Kościele, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni i dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał.
W dni powszednie Adwentu uczestniczymy w roratach, na które szczególnie zapraszamy dzieci z lampionami, zwłaszcza przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej. Roraty w naszym kościele od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 a w sobotę o godz. 7.00 rano. W czasie rorat będziemy poznawać osobę św. Franciszka z Asyżu według programu "Małego Gościa Niedzielnego" pt. "Franciszkowy plac budowy". W tym roku mija 800 lat o zbudowania przez św. Franciszka pierwszej rekonstrukcji szopki. Dzieci będą otrzymywać obrazki ze scenami z życia św. Franciszka do umieszczenia na planszy. Do udziału w roratach zachęca nas piosenka "Cuda dzieją się".

Adwent jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, które ma podwójny sens. Po pierwsze, oczekujemy na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, czyli pamiątkę pierwszego przyjście Chrystusa na ziemię. Po drugie, wskazuje na oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, czyli paruzję. Z tego względu w liturgii Adwent dzieli się na dwie części. Do dnia 16 grudnia liturgia akcentuje oczekiwanie na paruzję. Druga część Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to dni, które przygotowują nas na spotkanie z Chrystusem w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Adwent jako czas oczekiwania na Uroczystość Bożego Narodzenia najwcześniej pojawił się w Galii w IV w. Trwał trzy tygodnie i miał charakter pokutny. W Rzymie Adwent w obchodach liturgicznych pojawił się w VI w. Początkowo trwał dwa tygodnie a do czterech niedziel przedłużony został za czasów papieża Grzegorza Wielkiego.


Proste nabożeństwo do Ducha Świętego

Zapraszamy do praktykowania prostego nabożeństwa do Ducha Świętego. Jest ono naprawdę bardzo proste: trwa cały rok i polega na comiesięcznym uczestnictwie we Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym.
Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym odprawiamy w naszym kościele w pierwsze poniedziałki miesiąca . Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga uniemożliwia celebrowanie mszy wotywnej, zostanie ona odprawiona w najbliższym możliwym terminie. Najbliższa Msza święta o Duchu Świętym wyjątkowo ze względu na roraty we wtorek, 5 grudnia, o godz. 7.00 rano.
Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która jednakże w naszej religijności pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Dlatego praktykowanie nabożeńśtwa do Ducha Świętego bardzo pogłębia nasze rozumienie tajemnicy Trójjedynego Boga.
Nabożeństwo to ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, nazywanej Małą Arabką, karmelitanki bosej pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego. Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym życiu - nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią.
Msze wotywne to msze o tajemnicach wiary, które są sprawowane w innym terminie niż czas ich celebracji w ciągu roku kościelnego. Do najbardziej znanych należy np. Msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa odprawiana w pierwsze piątki miesiąca czy o Matce Bożej w Adwencie (czyli roraty).
Skorzystajmy ze skarbca łask Kościoła uczestnicząc także we Mszach świętych wotywnych o Duchu Świętym.
Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego jest autorką wielu modlitw do Ducha Świętego, spośród których najbardziej znana jest modlitwa: Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.


Wszystkich Świętych

W środę, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze święte w tym dniu będą odprawione w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy wieczornej, ponieważ o godz. 14.00 z kościoła wyruszy procesja na cmentarz, w czasie której modlimy się za zmarłych, a ok. godz. 14.45 - jeśli warunki pogodowe pozwolą - na cmentarzu zostanie odprawiona Msza święta (w przeciwnym razie miejscem celebracji będzie kościół). Nie będzie Mszy świętej o godz. 17.30. W czwartek, 2 listopada, obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte o godz. 7.00, 9.00 (po tej Mszy św. procesja wokół kościoła z modlitwą za zmarłych) i 18.00.
Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny, bo wspominamy w tym dniu tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Nie są to tylko oficjalnie uznani przez Kościół za świętych, czyli beatyfikowani i kanonizowani, ale wszyscy ci wierni zmarli, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Natomiast 2 listopada w liturgii przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu i oczyszczają się, by móc wejść do nieba.
Zmarłych możemy wspomóc naszą modlitwą i ofiarowaniem odpustów. W dniach 1 i 2 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy a w dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza. W obu przypadkach należy spełnić pozostałe warunki uzyskania każdego odpustu. Są nimi: stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii świętej, modlitwa w intencjach papieża oraz oderwanie od jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego. Odpust można uzyskać raz w ciągu dnia i ofiarować go za jednego zmarłego.LiturgiaMsze święte:

Niedziele i święta:
6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00 (nieszpory lub nabożeństwo), 17:30

Dni świąteczne niebędące dniami wolnymi: 7:00, 9:00, 16:00, 18:00

Dni powszednie: 7:00, 18:00 (w okresie wakacji (lipiec, sierpień): pon., śr., pt., sb. - 18.00; wt., czw. - 7.00; I czw., pt., sb. miesiąca - 7.00 i 18.00)

Msza święta zbiorowa za żywych - środa przed III piątkiem miesiąca, godz. 18:00
Msza święta zbiorowa za zmarłych - III piątek miesiąca, godz. 18:00

Spowiedź: w dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej lub nabożeństwa, w niedziele na początku Mszy świętej, I piątek miesiąca w godz. 16:30-18:00.

Nabożeństwa stałe:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 18:00

I piątek miesiąca: spowiedź w godz. 6:30-7:00 oraz 16:30-18:00, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z Mszą świętą, odwiedziny chorych od godz. 8:15

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z modlitwą za zmarłych: III piątek miesiąca, godz. 18:00

Nabożeństwo Pierwszych Sobót: I sobota miesiąca, godz. 7:00, o godz. 17.30 różaniec w intencji Ojczyzny

Msza wotywna o Duchu Świętym: I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00 (lub inny możliwy termin)

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
piątki, godz. 17:00 (w ciszy)
I czwartek miesiąca, godz. 17:00 (prowadzona przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym)
I niedziela miesiąca - po każdej Mszy świętej.