Historia parafii i kościoła | Historia Kościelca | Historia cmentarza | Proboszczowie

ks. Józef Skoczyński (1.08 1895 - 23.02.1908)

ks.prezentkiewicz  ks. Franciszek Prezentkiewicz (25.05.1908 - 1.02.1933, +1937)


ks.molewicz  ks. Wacław Molewicz (1.02.1933 - 17.07.1953, +17.07.1953)


ks.broszkiewicz  ks. Edward Broszkiewicz (4.12.1953 - 1969, +1996)

ks. Józef Horecki (1969 - 19.06.1977, +16.08.1992)

ks.edward  ks. kanonik Edward Wielgus (19.06.1977 - 30.06.2007, +15.09.2013)

ks. kanonik Zdzisław Balon (1.07.2007 - 30.06.2018)
ks. kanonik Krzysztof Kruk (01.07.2018 - ).